خدمات اسکان مجدد

اداره اسکان مجدد یک سازمان غیرانتفاعی است که ذریعه همکاری یک نهاد خصوصی عامه با دولت ایالات‌متحده به مهاجرینی که از طریق پروگرام پذیرش مهاجرین ایالات‌متحده به این کشور می‏آیند، کمک می‎کند. به تعداد 9 اداره اسکان مجدد در ایالات‌متحده وجود دارد که در سطح ملی فعالیت می‎کنند. این ادارات اسکان مجدد ملی، در شهرهایی که مهاجرین زندگی می‎کنند دارای دفاتر محلی هستند، البته دفاتر محلی ممکن است تحت نام‎های مختلفی کار کنند.
برای یادگیری معلومات این صفحه، يک قالب يا فارمت را انتخاب کنید. می توانید یک ویدیو را تماشا کنید، یک صفحه معلومات را دانلود کنید یا به یک پادکست گوش دهید. هر گزینه همان معلومات را فراهم می کند.
اداره اسکان مجدد یک سازمان غیرانتفاعی است که ذریعه همکاری یک نهاد خصوصی عامه با دولت ایالات‌متحده به مهاجرینی که از طریق پروگرام پذیرش مهاجرین ایالات‌متحده به این کشور می‏آیند، کمک می‎کند. به تعداد 9 اداره اسکان مجدد در ایالات‌متحده وجود دارد که در سطح ملی فعالیت می‎کنند. این ادارات اسکان مجدد ملی، در شهرهایی که مهاجرین زندگی می‎کنند دارای دفاتر محلی هستند، البته دفاتر محلی ممکن است تحت نام‎های مختلفی کار کنند.   رخی از ادارات اسکان مجدد دارای وابستگی مذهبی هستند، اما اجازه ندارند بر بنیاد نژاد، ملیت، مذهب، یا جنسیت پناهنده یا بر بنیاد معلولیت جسمانی یا روانی او تبعیض قائل شوند ین ادارات اسکان مجدد سال‎ها است در زمینه اسکان مهاجرینی که از سراسر دنیا به ایالات‌متحده می‎آیند فعالیت دارند و به مهاجرین کمک می‎کنند. این ادارات در طول چند ماه‎ اول سکونت مهاجرین و خانواده‎های آنها در ایالات‌متحده حمایت بحرانی ارائه می‎کنند.
20190405_AOberstadt_Phoenix_03
20191102_AOberstadt_Boise_106

نقش آژانس اسکان مجدد

 

خدمات مورد نیاز

 
Iranian refugees Saltanat and Sirvan Moradi sit and sign paperwork in their host family's apartment in Kent, WA while being briefed by IRC caseworkers Qais Nayab and Sarah

Settle In برای کسب معلومات بيشتر، اپليکيشن را دانلود کنيد

دسترسی نامحدود به صدها درس طراحی شده برای همه زبان آموزان

با ویدیوهای کوتاه و درس‌های تعاملی، می‌توانید درباره طیف گسترده‌ای از موضوعات اسکان مجدد قبل و بعد از ورود مانند سفر به ایالات متحده، مسکن و جستجوی کار بیاموزید.
SettleIn Logo
Learn on the go
محتویات در این ویب سایت ذریعه پروگرام تبادل معلومات آشناسازی فرهنگی (CORE) تدوین شده است، در دامنه عمومی است و می‎تواند بازتولید شود. محتوای این ویب سایت تحت قرارداد تمویل شده ذریعه اداره نفوس، پناهندگان و مهاجرت وزارت امور خارجه ایالات متحده انکشاف یافته است، اما ضرورتاً نشانگر پالیسی این سازمان نیست و نباید تایید دولت فدرال را بدیهی بداند.