Language:

حقوق و مسئولیت‌ها

قانون در ایالات متحده آمریکا از حقوق همه مردم محافظت می‌کند. شما باید قوانین را  یاد بگیرید و رعایت کنید. باید بدانید اگر قانون را رعایت نکنید، چه اتفاقی خواهد افتاد. قانون شکنی منجر به جریمه یا زندانی شدن می‌شود و بر وضعیت مهاجرت شما اثر می‌گذارد. حتی ممکن است اخراج شوید.
برای یادگیری معلومات این صفحه، يک قالب يا فارمت را انتخاب کنید. می توانید یک ویدیو را تماشا کنید، یک صفحه معلومات را دانلود کنید یا به یک پادکست گوش دهید. هر گزینه همان معلومات را فراهم می کند.

چهار حق اساسی مهم:

  1.  شما حقوق مدنی مثل آزادی بیان و دین دارید.
  2. حق کار کردن دارید. کسی نمی‌تواند از نژاد، دین، جنسیت و ملیت شما برای رد کار کردن شما استفاده کند.
  3. تمام اطفال زیر ۱۸ سال حق دارند ایمن و از خطر و آسیب دور باشند.
  4.  اگر قربانی جرمی هستید، حق دارید اقدام قانونی بکنید. برای گزارش دادن جرم، با پولیس در تماس شوید. اگر امر عاجل دارید، با ۹۱۱ در تماس شوید.
judge mallet
courtroom-898931_1280

رعایت چهار مسئولیت اساسی ضروری است:

  1.  آسیب رساندن یا زخمی کردن فرد دیگر، به شمول اعضای خانواده غیرقانونی است. آسیب شامل آزار و اذیت، تجاوز جنسی و خشونت خانگی می‌شود.
  2. مجبور کردن شخصی برای انجام کاری مخالف میل خودش، غیرقانونی است. هیچ کس اجازه ندارد شما را مجبور کند ازدواج کنید یا کار بدون مزد انجام دهید.
  3. سوءاستفاده از اطفال یا ترک اطفال بدون سرپرست بزرگسال غیرقانونی است.
  4. خرید، فروش یا استفاده از مواد مخدر خاص مثل هروئین و کوکائین غیرقانونی است.
us-supreme-court-building-2225765_1280

دو قانون مهم دیگر را باید بدانید:

  1. برای خرید یا مصرف الکل، باید حداقل ۲۱ ساله باشید.
  2. برای راندن موتر، باید لایسنس دریوری داشته باشید.
باید قوانین ایالتی و محلی را حتماً یاد بگیرید. این شامل قوانین مربوط به سیگار کشیدن در فضاهای عمومی، مسکن، ماهیگیری و شکار بدون جواز می‌شود. به یاد داشته باشید: قوانین بسیاری در ایالات متحده آمریکا وجود دارد. اگر قانونی را رعایت نکنید، ندانستن قانون، شما را از جریمه و مجازات ایمن نمی‌کند.

Settle In برای کسب معلومات بيشتر، اپليکيشن را دانلود کنيد

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.

SettleIn Logo
Learn on the go
محتویات در این ویب سایت ذریعه پروگرام تبادل معلومات آشناسازی فرهنگی (CORE) تدوین شده است، در دامنه عمومی است و می‎تواند بازتولید شود. محتوای این ویب سایت تحت قرارداد تمویل شده ذریعه اداره نفوس، پناهندگان و مهاجرت وزارت امور خارجه ایالات متحده انکشاف یافته است، اما ضرورتاً نشانگر پالیسی این سازمان نیست و نباید تایید دولت فدرال را بدیهی بداند.