Language:

سازگاری فرهنگی

سازگاری فرهنگی فرآیندی است که در یک دوره زمانی طولانی اتفاق می افتد. این فرآیند برای افراد مختلف متفاوت است، اما مراحل خاصی در این فرآیند وجود دارد که اغلب افراد با سازگاری با فرهنگ جدید آن را طی می‌کنند. در زیر درباره سازگاری فرهنگی در ایالات متحده بیشتر بدانید.

برای یادگیری معلومات این صفحه، يک قالب يا فارمت را انتخاب کنید. می توانید یک ویدیو را تماشا کنید، یک صفحه معلومات را دانلود کنید یا به یک پادکست گوش دهید. هر گزینه همان معلومات را فراهم می کند.

سازگاری فرهنگی در ایالات متحده امریکا

زمانیکه به ایالات متحده مهاجرت می کنید، ممکن احساس هیجان زدگی و اضطراب برای تان رخ بدهد. با آغاز یک زندگی جدید در ایالات متحده، مراحل مختلف سازگاری فرهنگی را تجربه خواهید کرد.

چهار مرحله سازگاری فرهنگی وجود دارد. دوام و شدت هر کدام این مراحل متفاوت است. شما ممکن یک مرحله را بیشتر از یک بار تجربه کنید یا یک مرحله را هیچ تجربه نکنید.

مرحله ماه عسل: از آغاز زندگی جدید در ایالات متحده خوش استید و از آن لذت می برید.

مرحله شوک فرهنگی (ناآشنایی با فرهنگ جدید): با دیدن و تجربه کردن یک فرهنگ جدید و متفاوت، دچار نگرانی و سردرگمی می شوید.

مرحله سازگاری: در اجتماع جدید تان احساس راحتی می کنید. با راحتی بیشتر فعالیت های روزانه را انجام می دهید.

مرحله پختگی: با زندگی و فرهنگ جدید تان احساس راحتی بیشتر می کنید. ممکن هنوز هم با مشکلاتی روبرو شوید، اما اکنون حس تعلق پیدا کرده اید.

Dari Cultural Adjustment

نکات ذیل را در جریان سازگار شدن با زندگی جدید در ایالات متحده به یاد داشته باشید. این نکات شما را در فایق شدن بر فشار های روانی و شوک فرهنگی کمک می کند.

  •  زبان انگلیسی بیاموزید تا بتوانید کار پیدا کنید؛ افراد جدید را ملاقات کنید و با آنان دوست شوید.
  •  با دیگران از طریق رفتن به محافل و مراسم محلی، سهم گرفتن در فعالیت های ورزشی و فعالیت های رضاکارانه، تماس برقرار کنید.
  • مراسم و رسوم فرهنگی خود را تجلیل و آن را با دیگران شریک سازید. به گونه مثال، غذا های ویژه فرهنگ تان را بپزید؛ مراسم دینی تان را برگزار کنید؛ یا موسیقی سنتی تان را بنوازید.
  •  به یاد داشته باشید که با آمدن به ایالات متحده، ممکن روابط و اصول خانوادگی تان تغییر کند. مثلاً ممکن کودکان تان زودتر به زندگی در ایالات متحده عادت کنند. حوصله مند باشید و موضوعات را با اعضای خانواده تان آشکارا و صادقانه در میان بگذارید.
  •  برخی عادت های اجتماعی امریکایی را بیاموزید. مثلا آیا می دانستید که بسیاری امریکاییان به این باور اند که نگاه کردن مستقیم به چشم در جریان یک مصاحبه برای گرفتن شغل، نمایانگر احترام به طرف مقابل است؟
  •  در برابر دیگران بردبار باشید و از احترام کار بگیرید. در ایالات متحده نژاد ها، ادیان، فرهنگ ها و تمایلات جنسی گوناگون وجود دارد. باید به دیگران احترام گذاشت، حتی اگر دیدگاه یا خود آنان از شما متفاوت باشد.

باید به خاطر داشته باشید که سازگاری فرهنگی، یک روند است. سازگاری با یک فرهنگ و اجتماع جدید، زمانگیر می باشد. برای دریافت کمک یا معلومات بیشتر، لطفاً با اداره اسکان مجدد تان به تماس شوید.

self sufficiency and self-advocacy (2)
honeymoon stage (2)

برای آزمایش معلوماتتان خود آماده هستید؟

در هر جا و هر وقت یاد بگیرید

اپلیکیشن Settle In یک همراه فایده مند است که از شما در دوران اسکان مجدد در ایالات متحده حمایت می کند. با امتحانات و درس های جالب، معلوماتی درباره زندگی در ایالات متحده بدست بیاورید و مهارت هایتان را تقویت کنید. 

روش های بیشتری برای آموختن

با درس ها و فلم های تعاملی، همیشه چیز جدیدی برای آموختن هست. Settle In آموختن درباره اسکان مجدد در ایالات متحده را جالب می کند. همگام با سرعت خودتان بیاموزیدما راهنمای شما در این مسیر هستیم. 

SettleIn Logo
Learn on the go
محتویات در این ویب سایت ذریعه پروگرام تبادل معلومات آشناسازی فرهنگی (CORE) تدوین شده است، در دامنه عمومی است و می‎تواند بازتولید شود. محتوای این ویب سایت تحت قرارداد تمویل شده ذریعه اداره نفوس، پناهندگان و مهاجرت وزارت امور خارجه ایالات متحده انکشاف یافته است، اما ضرورتاً نشانگر پالیسی این سازمان نیست و نباید تایید دولت فدرال را بدیهی بداند.