فضای امن

USRAP در ماحول‌های وظیفوی مصئون فعالیت می‌کند. همه کارکنان آماده کمک‌رسانی به شما هستند و معتقد به حقوق برابر همگان هستند. اگر به دلیل عقیده، مذهب، جنسیت یا تمایل جنسی تحت تعقیب هستید، می‌توانید موضوع را به کارکنان USRAP اطلاع دهید. در هر زمان می‌توانید با کارکن دوسیه خود صحبت کنید یا تقاضای دیدار حضوری با یک مسئول (مرد یا زن) کنید. هر چیزی که به کارکنان بگویید، کاملاً محرم می‌ماند.
رای یادگیری معلومات این صفحه، يک قالب يا فارمت را انتخاب کنید. می توانید یک ویدیو را تماشا کنید، یک صفحه معلومات را دانلود کنید یا به یک پادکست گوش دهید. هر گزینه همان معلومات را فراهم می کند
USRAP وظیفه خدمت‌رسانی به/محافظت از مهاجرین، مستقل از تابعیت، نژاد، مذهب، جنسیت یا تمایل جنسی آنها، را بر عهده دارد. از اینکه احتمالاً در زندگی خود ترضیضات را تجربه کرده باشید و قربانی شکنجه، خشونت جنسی یا دیگر موارد نقص حقوق بشر شده‌اید، مطلع هستیم. در هر زمان می‌توانید تجربیات خود را با آرامش خاطر با کارکن دوسیه یا یک مسئول در میان بگذارید. کارکنان معلومات شما را همواره با رعایت دقیق اصول محرمیت پروسس می‌کنند. اگر شما و همسر همجنس‌تان بخواهید با هم در ایالات‌متحده اسکان مجدد شوید، این اجازه در صورتی به شما داده می‌شود که ازدواج شما قانونی باشد. کلاً، اعتبار ازدواج شما برای امور مهاجرت بر بنیاد قانون محل ثبت ازدواج تعیین می‌شود. همسران همجنس که ازدواج نکرده‌اند ولی واجد شرایط دسترسی به USRAP هستند، می‌توانند دوسیه‌های خود را ارجاع دهند تا بتوانند در صورت داشتن شرایط اسکان مجدد در یک منطقه مشترک در ایالات‌متحده اسکان یابند.
Picture1
Picture13

Settle In برای کسب معلومات بيشتر، اپليکيشن را دانلود کنيد

 
SettleIn Logo
Learn on the go
محتویات در این ویب سایت ذریعه پروگرام تبادل معلومات آشناسازی فرهنگی (CORE) تدوین شده است، در دامنه عمومی است و می‎تواند بازتولید شود. محتوای این ویب سایت تحت قرارداد تمویل شده ذریعه اداره نفوس، پناهندگان و مهاجرت وزارت امور خارجه ایالات متحده انکشاف یافته است، اما ضرورتاً نشانگر پالیسی این سازمان نیست و نباید تایید دولت فدرال را بدیهی بداند.