قانون ایالات متحده: حاکمیت قانون

ایالات‌متحده آمریکا بر بنیاد سیستمی اداره می‌شود که برای اطمینان از برقراری نظم و محافظت از باشندگان ذریعه قوانین و پروسه‌های برای انفاذ این قوانین در نظر گرفته شده است. این مسئله بیشتر من حیث “حاکمیت قانون” شناخته می‌شود. قوانین ایالات‌متحده از اصول و حقوق مندرج در قانون اساسی ایالات‌متحده پیروی می‌کنند. همه افراد در ایالات‌متحده، از جمله پناهندگان، تحت این قوانین محافظت می‌شوند و مسئول آگاهی و پیروی از آن‌ها هستند.

judge mallet

رای یادگیری معلومات این صفحه، يک قالب يا فارمت را انتخاب کنید. می توانید یک ویدیو را تماشا کنید، یک صفحه معلومات را دانلود کنید یا به یک پادکست گوش دهید. هر گزینه همان معلومات را فراهم می کند

“حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم”

این کلمات رئیس‌جمهور آبراهام لینکلن که آن‌ها را در سال 1863 در جریان یک سخنرانی و در نقطه عطفی در جنگ داخلی آمریکا به زبان آورد، مفهوم اصلی دموکراسی را به‌طور خلاصه بیان می‌کند. در یک دموکراسی، دولت از مقامات منتخب تشکیل شده است که نمایندگان مردمی هستند که به آن‌ها رأی داده‌اند. باشندگان ذریعه این نمایندگان منتخب و ذریعه پروسه رای دهی و دیگر فعالیت‌های مدنی، توانایی اشتراک در پروسه تدویر قوانینی را دارند که بر آن‌ها حاکم بوده و از آن‌ها محافظت می‌کند. مشارکت مدنی یکی از حقوق و مسئولیت‌های مهم همه شهروندان است.

قوانین چگونه ایجاد می‌شوند؟

ایالات‌متحده یک دولت فدرال دارد؛ هر یک از 50 ایالت در ایالات‌متحده دارای یک دولت ایالتی است؛ و هر شاروالی در هر ایالت یک دولت محلی دارد. قوانین فدرال ذریعه قوه مقننه دولت فدرال (کانگرس) پیشنهاد و انکشاف می‌شود، ذریعه قوه مجریه (رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها) تصویب شده و ذریعه بخش قضاییه (سیستم محکمه فدرال، از جمله ستره محکمه) اعمال می‌گردد. قانون اساسی تعیین می‌کند که آیا یک بخش قانونی جزو مسئولیت اصلی دولت فدرال است یا دولت‌های ایالتی و محلی.

دولت‌های ایالتی که از سیستم قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی مشابه مستفید می‌شوند، برای روشن ساختن و انفاذ قوانین تدوین‌شده ذریعه دولت فدرال فعالیت می‌کنند و قوانین بیشتری را برای ایالت‌های خود تعیین می‌نمایند. این ایالت‌ها همچنین دولت‌های محلی را منصوب کرده و آن‌ها را قادر به تسوید قوانین می‌سازند. از آنجا که دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی همگی قوانینی را تهیه می‌کنند، ممکن است قوانین از یک ایالت به ایالت دیگر و حتی از یک شهر به شهری دیگری متفاوت باشد. درک این مسئله برای پناه‌جویان مهم است، چون همه افراد متعهد به پیروی از قوانین ایالتی و محلی هستند که در آنجا بود و باش دارند.

قوانین در مورد چی کسانی اعمال می‌شود؟

در ایالات‌متحده هیچ‌کس، صرف‌نظر از مقام اجتماعی، وضعیت مالی یا هر قسم امتیاز دیگری، فراتر از قانون نیست. قوانین در مورد همه اعمال می‌شوند. روشت دادن به منظور دور زدن قانون غیرقانونی است و حتی کوشش برای رشوت دادن به یکی از مقامات به منظور کسب امتیازات یا معافیت‌های خاص جرمی قابل مجازات است.

به‌طور کلی مطلع نبودن از قانون باعث معافیت از آن نمی‌شود. افرادی که ناآگاهانه قانون‌شکنی می‌کنند، باید با عواقب آن مواجه شوند، حتی اگر غرضی برای نقض قانون نداشته‌اند.

حق مستفید شدن از محاکمه عادلانه

اگر شخصی قانون‌شکنی کند، حق دارد از پروسه محاکمه عادلانه برخوردار گردد. حق مستفید شدن از پروسه محاکمه عادلانه عبارت است از حق رفتار منصفانه ذریعه پروسه‌های حقوقی مشخص‌شده در صورت متهم شدن به جرم. در ایالات‌متحده، حق برخورداری از محاکمه عادلانه در اصلاحیه پنجم قانون اساسی ایالات‌متحده آمده است، و تضمین‌های بیشتری در خصوص محکمه عادلانه در اصلاحیه‌های ششم و چهاردهم مطرح گردیده است.

us capitol
Courtroom

اصلاحیه پنجم حق برخورداری از پروسه محاکمه عادلانه را در صورتی که فرد به جرمی متهم شود یا در صورتی که منافع دارایی‌های شخص ذریعه دولت گرفته شود، تعیین می‌کند. همچنین اجازه نمی‌دهد فرد دو بار به جرمی یکسان متهم شود. علاوه بر این، می‌گوید شخص را نمی‌توان وادار کرد در یک دوسیه جنایی علیه خودش شهادت دهد و اموال شخصی‌اش را نمی‌توان بدون جبران خساره عادلانه برای استفاده عموم ثبت کرد.

اصلاحیه ششم می‌گوید فرد متهم به جرم، حق برخورداری از محاکمه عاجل و علنی ذریعه هیئت منصفه بی‌طرف و دسترسی به مشاور حقوقی را دارد. فرد حق دارد از اتهامات مطرح‌شده علیه خود مطلع شود. ب علاوه، می‌گوید متهم حق دارد با شاهدانی که علیه وی هستند مواجه شود و شاهدانی را در دفاع از خود ارائه دهد.

اصلاحیه چهاردهم ایالت‌ها را از تدوین یا اجرای قوانینی که موجب نقض اکثر حقوق مندرج در قانون اساسی ایالات‌متحده گردد، منع می‌کند. با این وجود، اصلاحیه چهاردهم الزامی ندارد که ایالت‌ها باید چطور نسبت به این حقوق از جمله حق برخورداری از رویه عادلانه اطمینان حاصل نمایند. این به این است که قوانین مربوط به محافظت از این حقوق و پروسه محاکمه عادلانه می‌تواند در هر ایالتی متفاوت باشد.

courtroom-898931_1280

Settle In برای کسب معلومات بيشتر، اپليکيشن را دانلود کنيد

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

Settle In برای کسب معلومات بيشتر، اپليکيشن را دانلود کنيد

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.