مرحله 4: بررسی مسائل فرهنگی

بعضی مواقع قبل از ورود به ایالات متحده، مرکز پشتیبانی اسکان مجدد نیز از شما می خواهد در کلاس های “بررسی مسائل فرهنگی” شرکت کنید و اطلاعات مهمی درباره سفرتان به ایالات متحده و آنچه در زمان ورود باید انتظار داشته باشید دریافت کنید.

CO PROVIDER_02

برای کسب اطلاعات این صفحه، فرمتی را انتخاب کنید. می‌توانید ویدیویی را تماشا، گزاره‌برگی را دانلود یا پادکستی را گوش کنید. همه گزینه‌ها اطلاعاتی یکسان ارائه می‌دهند.  

مرحله 4: بررسی مسائل فرهنگی

در جلسه بررسی مسائل فرهنگی، اطلاعات عملی درباره فرهنگ و قوانین ایالات متحده در اختیارتان قرار می گیرد تا برای اسکان مجدد آماده شوید. با بررسی مسائل فرهنگی به شما کمک می شود انتظارات واقع گرایانه ای داشته باشید و مهارت ها و رویکردهای لازم برای موفقیت در محیط جدیدتان را کسب کنید. USRAP بر اساس ده ها سال تجربه، جلسه بررسی مسائل فرهنگی را تنظیم می کند. در کلاس های بررسی مسائل فرهنگی، از پرسنلی که چندفرهنگی و متعلق به چند قومیت هستند استفاده می شود تا بتوانید شرایط دشوار در رویارویی با فرهنگ جدید را پیش بینی کنید و به اکثر سؤال های شما درباره اسکان مجدد در ایالات متحده نیز پاسخ داده می شود.

CO PROVIDER_07
CO PROVIDER_03

سؤال های متداول

در جلسه های بررسی مسائل فرهنگی، به شما کمک می شود زندگی جدیدتان را در ایالات متحده تطبیق دهید. موضوع های مورد بحث عبارتند از:

 • نقش آژانس اسکان مجدد
 •  اشتغال
 • مسکن
 • آموزش
 • سلامت
 • خدمات انجمن
 • حقوق و مسئولیت ها
 • یادگیری زبان انگلیسی
 • مدیریت پول
 • حمل و نقل و جابجایی
 • تطبیق فرهنگی

برای اینکه از بیشترین مزایا برخوردار شوید، کلاس های بررسی مسائل فرهنگی (CO) به صورت مشارکتی و تعاملی است. همه اعضای خانواده را که واجد شرایط هستند ترغیب می کنیم در این جلسه شرکت کنند.

بعضی مواقع شرکت در CO امکان پذیر نیست. در این مواقع مطالب را به صورت چاپ شده دریافت می کنید تا برای زندگی در ایالات متحده آماده شوید. از شما خواسته می شود کلیه مطالب را قبل از ورود مطالعه کنید. در ایالات متحده، جلسه های بررسی مسائل فرهنگی بیشتری برگزار می شود.

Ready to test your knowledge?

Download the Settle In App

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

Download the Settle In App

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.