اشتغال برای زنان پناهنده

اشتغال برای زنان پناهنده اشتغال در ایالات متحده برای آینده و تأمین مالی خانواده بسیار مهم است، همچنین برای توسعه و پیشرفت شخصی و ثبات مالی به عنوان یک زن به شغل مناسب نیاز دارید. همه افراد بزرگسال،…

Read more

SettleIn Logo
Learn on the go
محتوای این وبسایت توسط سازمان تبادل منابع فرهنگی (CORE) ارائه شده است که دامنه ای عمومی است و ممکن است بازنشر شود. محتوای این وبسایت با توجه به یک توافق نامه و با کمک مالی “سازمان جمعیت پناهندگان و مهاجرین” و “وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا” تهیه شده است اما لزوماً نشان دهنده سیاست آژانس نیست و نباید نوعی تأییدیه از طرف دولت فدرال تلقی شود.