Language:

قوانین ایالات متحده: حقوق متمم اول

ایالات متحده آمریکا در سال 1776 در پی یک جنگ انقلابی در برابر بریتانیای کبیر شکل گرفت که پیش از این کشور را از سال های 1600 به صورت استعماری اداره می کرد. بعد از استقلال، مستعمره ها به ایالت های مختلفی تبدیل شدند و نمایندگان این ایالت ها پیش نویس قانون اساسی ایالات متحده را نوشتند که قوانین کشور جدید را تشکیل داد. برای اعمال قانون اساسی این کشور، این قانون باید مورد تأیید هر ایالت قرار می گرفت.

US Law First Amendment Rights

برای کسب اطلاعات این صفحه، فرمتی را انتخاب کنید. می‌توانید ویدیویی را تماشا، گزاره‌برگی را دانلود یا پادکستی را گوش کنید. همه گزینه‌ها اطلاعاتی یکسان ارائه می‌دهند.

قانون اساسی ایالات متحده و منشور حقوق ایالات متحده آمریکا

ایالات متحده آمریکا در سال 1776 در پی یک جنگ انقلابی در برابر بریتانیای کبیر شکل گرفت که پیش از این کشور را از سال های 1600 به صورت استعماری اداره می کرد. بعد از استقلال، مستعمره ها به ایالت های مختلفی تبدیل شدند و نمایندگان این ایالت ها پیش نویس قانون اساسی ایالات متحده را نوشتند که قوانین کشور جدید را تشکیل داد. برای اعمال قانون اساسی این کشور، این قانون باید مورد تأیید هر ایالت قرار می گرفت. تأیید قانون اساسی جدید، بحثی بسیار جدی و داغ بود و در نهایت با موفقیت تصویب شد. هر ایالت فهرست بلندی از تغییراتی که تمایل داشتند در قانون اساسی ایجاد شود را ارائه کردند. اکثر این تغییرات در مورد محافظت از حقوق افراد در برابر هرگونه ظلم و ستم دولت بود. در میان بسیاری از تغییرات پیشنهادی، ده مورد به عنوان اصلاحیه در سال 1791 به قانون اساسی اضافه شد. این ده اصلاحیه اول به عنوان “منشور حقوق ایالات متحده آمریکا” شناخته می شوند. اصلاحات بیشتری در سال های بعدی اضافه شد و هرچند که این کار مشکل بود اما قانون اساسی دوباره ممکن است در آینده اصلاح شود.

متمم اول

در اولین متمم گفته شده است که دولت نمی تواند مانع از فعالیت آزادانه مذهبی افراد شود، فرقی نمی کند آنها چه مذهبی داشته باشند. همچنین دولت نمی تواند مانع از آزادی گفتار، آزادی مطبوعات و سلب حق اجتماع صلح آمیز شود و مردم می توانند نسبت به دولت اعتراض کنند. همچنین در متمم اول، دولت نمی تواند مانع از “ایجاد مذهب” شود، به این معنی که دولت نمی تواند هیچ مذهب خاصی را تبلیغ، ترویج یا توقیف کند.

US Law First Amendment Rights
US Law First Amendment Rights

پنج آزادی

آزادی مذهب

افراد می توانند با توجه به عقاید مذهبی خودشان و بدون هیچ دخالتی از طرف دولت، عبادت کنند.  این آزادی همچنین از حقوق افراد نسبت به اعتقاد به هر مذهبی محافظت می کند، از جمله کسانی که هیچ دینی ندارند.

آزادی بیان

از حق افراد نسبت به بیان آزادانه و عمومی عقایدشان محافظت می کند حتی اگر عقایدشان با انتقاد از دولت همراه باشد. همچنین شامل نطق های نمادین است مانند پوشیدن تی شرت هایی حاوی شعارهای مختلف یا نصب علائمی در مقابل خانه.

آزادی مطبوعات

از روزنامه نگاران و سازمان های جدید در برابر سانسور دولتی محافظت می کند.

آزادی اجتماع صلح آمیز

به افراد اجازه داده می شود در مکان های عمومی در کنار یکدیگر جمع شوند و به شرط اینکه مسالمت آمیز عمل کنند، به صورت گروهی عقایدشان را ابراز کنند.

آزادی اعتراض به دولت

به افراد یا گروه ها اجازه داده می شود تا به صورت رسمی از دولت محلی، ایالتی یا ملی درخواست کنند به شکایت یا موارد بی عدالتی رسیدگی کنند و برای این کار تغییراتی در قوانین و مقررات موجود ارائه کنند.

US Law First Amendment Rights

محدودیت های متمم اول و قوانین ایالتی

موارد استثنای مهمی در زمینه آزادی های محافظت شده تحت “متمم اول” وجود دارد. تهدید کردن، تحریک به خشونت سریع یا پیشنهاد نسبت به سرنگونی خشونت آمیز دولت غیرقانونی است. دولت می تواند درخواست کند برای تجمع مجوز کسب کنید و محدودیت هایی را در مورد زمان و مکان تجمع های بزرگ تر وضع کند تا بتواند ترافیک را مدیریت کرده و از ایجاد هرج و مرج عمومی جلوگیری کند. همچنین محدودیت هایی در رابطه با اعمال ناپسند و هرزه نگاری وجود دارد. آزادی مذهب الزاماً از اعمالی که به واسطه قوانین محافظت از افراد منع شده اند، محافظت نمی کنند، اعمالی مانند ختنه دختران که در ایالات متحده غیرقانونی است.

تفسیر حقوق تحت پوشش متمم اول بعضی مواقع به مواردی کشیده می شود که باید در دادگاه به آنها رسیدگی شود. قوانین مربوط به آزادی عقیده و مذهب تا حدودی در هر ایالت متفاوت است، اما در همه آنها لازم است از متمم اول تبعیت شود. دادگاه عالی ایالات متحده تصمیم می گیرد که کدام قانون ایالتی، متمم اول را نقض می کند و در این صورت لازم است آن قانون در چنین ایالتی تغییر کند. مهم است از قوانین ایالتی که در آن زندگی می کنید آگاه باشید، بدانید که این قوانین چطور می توانند از شما محافظت کنند تا بتوانید از آنها تبعیت کنید.

First Amendment Rights
First Amendment Rights in the United States

Ready to test your knowledge?

Education Settle in app

Download the Settle In App

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

Apple Store icon
Get it on Google Play store
Settle In App

Download the Settle In App

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.