Goob amaan ah

Goob amaan ah USRAP waxay kushaqaysaa deegaan amaan ah. Dhamaan shaqaaluhu waxay halkan ujoogaan inay kucaawiyaan waxayna aaminsanyihiin xuquuq loo simanyahay. Haddii lagugu xadgudbo sababo laxariira caqiidadaada, diintaada, jinsigaaga, ama dareenkaaga galmo, waxaad usheegi kartaa shaqaalaha USRAP. Hoos…

Read more

Soodhawayn iyo Meelaynta

Dib u eegista Barnaamijka Soodhawaynta iyo Meelaynta ee Maraykanka When you arrive at your final destination in the United States, representatives of a resettlement office (or your US-based relative, if you have one) will meet you at the…

Read more

Shaqada Haweenaynda Qaxootiga ah

Shaqada Haweenaynda Qaxootiga ah Shaqadu wadankaan Maraykanka waa wax aad muhiim ugu ah mustaqbalka qoyskaaga iyo wanaagooda fayadhawrkooda, si lamida hormarkaaga iyo awoodaada dhaqaale ka haweeneey ahaan. Dhamaan dadka waawayn, dumar iyo iyo rag ba, kuwaasoo udhaxeeya da’da…

Read more

SettleIn Logo
Learn on the go
Macluumaadka kujira websitekaan waxaa abuuray Adeegyada Isdhaafsiga Jihaynta Dhaqanka (CORE), waxaa iska leh bulshada dibna waa loosoo daabacan karaa. Mawduucyada kujira webseetka waxaa lagu abuuray heshiis ay maalgalisay Laanta Dad waynaha, Qaxootiyada, iyo Socdaalka, Waaxda Gobalada ee Maraykanka, laakiin muhiim maaha inay matasho siyaasada wakaaladaas dawlada Federalkuna ma dhiiri galinayso.