Kusoma Kingereza

Kusoma Kingereza ni muhimu kwaku fahulu ku rekebisha maisha kwa watu wazima na watoto. Kusoma Kingereza itakusaidia kujibu kwa mahitaji yako, kupata kazi, kufaulu katika kazi, kuwasiliana na Waamerica wengine na rekebisha maisha yako mapya Marekani. Jifunze zaidi kuhusu Kujifunza Kiingereza nchini Marekani hapa chini.

On their day off, Violeta Sr. and Violeta Jr. spend time togeter at a local library in San Jose, CA reading and practicing their English

Chagua muundo wa jinsi ambavyo ungependa kupata kwenye ukurasa huu. Unaweza kutazama video, kupakua hati ya maelezo au kusikiliza podikasti. Kila chaguo linatoa maelezo sawa.

Kusoma Kingereza

Waamerika wana amini kuwa mtu hawezi kuwa mzee sana au kijana sana ili asiji funze mambo mapya. Kusoma lugha nyipya unachukua muda, na kila mtu anasoma kwa muda wake ambao ni tofauti na wa mwengine. Kusoma Kingereza katika darasa na mwalimu mwenye ujuzi ni njia nzuri ya kusoma Kingereza, lakini kuna njia nyingi zingine ambazo zina weza ku saidiya kusoma Kingereza.

Haya ni mambo ambayo unaweza fanya kwaku kusaidia kujifunza lugha mpya:

  • Jizoeleshe kuongea Kingereza na Wasemi wengine wa lugha ya Kiingereza.
  • Tazama televisheni au usikize redio kwa lugha ya kingereza.
  • Tumia mtandao kutafuta mambo yakuku funza Kingereza.
  • Huzuria kwenye darasa za Kingereza.
  • Jitiliye lengo halisi kila wiki.
  • Tiya oroza ya maneno mapya unayoyasoma.
  • Jaribu kusoma kingereza uanyo ona kwa alama za mitaa, mabasi, na madirisha ya maduka.
The Timsina family, a Bhutanese family recently resettled in New York after years in a refugee camp in Nepal: Uma attends an ESL class.
On their day off, Violeta Sr. and Violeta Jr. spend time togeter at a local library in San Jose, CA reading and practicing their English

Ni muhimu kuendelea kutafuta kazi na kushiriki katika maisha ya shirika unapoendelea kusoma Kingereza. Kazi za utafsiri zinapatikana mahali kama kwenye hospito na kwenye mahakama.

Agence ya Réinstallation litasaidia mkimbizi kijiandikisha katika darasa za Kingereza. Watu kutoka nchi zote duniani wanasoma Kingereza pamoja Marekani. Ijapokuwa wanafunzi wanaweza kuwa na asili tofauti, wote wanataka kitu kimoja: kusoma Kingereza.

The Timsina family, resettled in New York after years spent in a refugee camp in Nepal: Kushal holds up a poster board with a Burmese boy, so the children can read along while they sing the song ?River,? which Kushal and Pratiksha often sing outside of the classroom.

Masomo Za Kingereza

Kuna shirka mingi zenyi kufundisha kingereza ku bageni na bakimbizi benyi banamaliza fika Amerika. Masomo zimoja zinapewa bure, Shirika yako ya kuhamishwa (Agence de réinstallation) itakusaidiya kukutafutiya fasi unaweza Someya pembeni ya kwenyi unaishi.

Ndani ya masomo za kingereza, banaume na banamuke ba kimwa mbalimbali na bakutokeya mu inchi mbalimbali bana ikalaka pamoya. Mu somo za mwanzo, banafundishaka banafunzi bitu bya tegetege, kingereza yakukusaidiya kidogo wakati unatembeya inje. Kwa mfano, banaweza kufundisha misemwa (phrases) za kingereza za kukusaidiya tu kuuza bitu mu soko, kusoma programme ya bisi, ao kutafuta kazi. Masomo zingine zinafundisha tu kingereza ya kukusaidiya kupata kazi fulani, sawa kutumika mu hôtel ao kutumika fasi banatunza bagonjwa. Mu somo za yulu, banafunzi bajifunza zaidi grammaire ya kingereza, kusoma, na kuandika. Kuna piya masomo za kingereza zenyi kutayarisha banafunzi kuenda ku college.

Namna zingine za kujifunza kingereza

Kuko namuna mingi za kujifunza kingereza. Mara mingi ni muzuri kuchanga namuna za kujifunza kingereza. Sikiliza namna gani unaweza jifunza kingireza wakati hauende kumasomo:
Unaweza jifunza kingereza ku kazi: Wakati unapata kazi unaweza jifunza maneno na misemwa za kingereza zenyi zitakusaidiya mu kazi. Utakuwa na benzenu ba kazi na inawezekana piya batu benyi kuya kuuza ao kuuzisha  benyi kujuwa kingereza. Kusumuliya nabo itakusaidiya kukaza kingereza yako.

Ujifunze Kingereza mu muji kwenyi unaishi. Ufungule roho yako na ufurahiye kukutanana na batu ba mupya. Kusumuliya na batu benyi haujuwe mu maduka na kusumuliya kingereza na ba rafiki ao ba jirani unaweza iona nguvu ku mwanzo, alakini batu mingi batakukaribisha na batajikaza kukusaidiya. Ujiandikishe ao wepeke uanze kundi mu quartier yakujifunza kingereza ao ya kujulishana tabiya za inchi kwenyi munatoka  na mukutanane mara mingi kila wakati kwakusema tu mu kingereza. Upange bitu byenyi munapendaka kama kundi, sawa kuenda ku musée ao kuenda tembeya mu parc. Hiyo itakuwa namna muzuri ya kujifunza kingereza pamoja na batu bengine benyi kujifunza ao benyi kukijuwa muzuri. Na hiyo inaweza kuwa namna muzuri ya kujifunza tabiya na mila (Culture) za Amerika.

 

Kujifunza wepeke. Ujitiye moyo wepeke kwa kujifunza kingereza fasi yoyote ao wakati yoyote yenyi inawezekana. Unaweza jifunza wepeke ukiangaliya ma sinema ao michezo ku télévision ao mukusikiliza programmes za kingereza ku radio. Andika maneno zote za mupya zenyi ulijifunza na ujikaze kusoma zenyi kuandikiwa ku barabara, ku ma bisi, na kumadirisha ya ma duka (Magasins).
Kujifunza kama jamaa. Kila mutu ndani ya jamaa atakuwa anajifunza kingereza pamoya na weye. Uifanye kuwa kitu ya kujifurahisha ndani ya jamaa mukifanya michezo za kingereza na kila siku mjipatiye ndani ya jamaa wakati Fulani ya kusema “kingereza tu”. Utumike pamoya na masomo ya mtoto wako ukienda saidiya ndani ya hiyo somo ao kama kuna bya lazima saana bilifanyika ku masomo. Batoto banajifunzaka luga mbiyo saana, ni lazima basikuache nyuma saana.

Kujifunza kingereza Inachukuwaka muda (wakati)

Ku mwanzo, unaweza ona kama kujifunza kingereza iko nguvu na unaweza jisikiya unachanganyikiwa. Ni kawaida kujisikiya unachanganyikiwa. Kila mutu anajifunza mbiyo ao polepole na kila mutu anajifunza namuna mbalimbali. Upime namuna mbalimbali na utumikishe namna yeni unaona inakusaidiya zaidi. Siri ya Kujuwa luga ya mupya ni kujifunza kusema na kuandika kila siku. Hata ikiwa unasikiyaka radio, ao unaangaliyaka télévision mu kingereza hata 10 minites kila siku itakusaidiya. Wakati ikisha pita na pamoja na hiyo kusema utajisikiya huru zaidi kusema kingereza na hiyo itakusaidiya kuzoweya bila magumu mingi maisha ya America. Itakamata wakati alakini bitakuwa byepesi kama unaendeleya kujikaza. 

On their day off, Violeta Sr. and Violeta Jr. spend time togeter at a local library in San Jose, CA reading and practicing their English

Tayari ku pima ujuzi wako?

Ji funze unavyo endeleya

Appli ya Settle In ni rafiki wa njia mwenye ata ku saidiya sana ndani ya safari yako ya kuhamiya inchini Marekani. Ji funze kuhusu maisha inchini Marekani na ujenge juhudi zako kupitiya mitiyani na somo za kufurahisha.

Namna zengine za ku ji funza

Pamoja na somo na mavideo za ku cheza na kujibu, kuna kuwaka kila wakati kitu kipya kya ku gundua. Settle In ina fanya mafunzo kuhusu kuhamiya Marekani ikuwe ya kufurahisha mno. Ji funze kwa umbiyo wako pekee – tuko hapa kwa ku ku ongoza.