Language:

شتغال زنان پناهنده

شتغال زنان پناهنده مصروفیت در ایالات متحده برای آینده و رفاه خانوادۀ شما و همینطور برای پیشرفت و ثبات مالی شما به حیث یک زن بسیار مهم است. همه افراد کلانسال، زن و مرد، که 18 تا 64…

Read more

پذیرش و استقرار

پذیرش و استقرار زمانی که به مقصد نهایی خود در ایالات متحده می‎رسید، نمایندگان اداره اسکان مجدد (یا اگر اقاربی در ایالات متحده دارید، آنها) برای دیدار و خوش‎آمدگویی به شما به میدان هوایی می‎آیند.. شما به یک…

Read more

پروگرام پذیرش و اسکان ایالات متحده

پروگرام پذیرش و اسکان ایالات متحده زمانی که به مقصد نهایی خود در ایالات متحده می‎رسید، نمایندگان اداره اسکان مجدد (یا اگر اقاربی در ایالات متحده دارید، آنها) برای دیدار و خوش‎آمدگویی به شما به میدان هوایی می‎آیند..…

Read more

فضای امن

فضای امن USRAP در ماحول‌های وظیفوی مصئون فعالیت می‌کند. همه کارکنان آماده کمک‌رسانی به شما هستند و معتقد به حقوق برابر همگان هستند. اگر به دلیل عقیده، مذهب، جنسیت یا تمایل جنسی تحت تعقیب هستید، می‌توانید موضوع را…

Read more

نقش رابط ها در ایالات متحده امریکا در اسکان مجدد پناهندگان

نقش رابط ها در ایالات متحده امریکا در اسکان مجدد پناهندگان پناهندگانی که از طریق برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده (USRAP) به ایالات متحده می آیند این فرصت را دارند تا رابطی را در ایالات متحده به مرکز…

Read more

قانون ایالات متحده: حاکمیت قانون

قانون ایالات متحده: حاکمیت قانون ایالات‌متحده آمریکا بر بنیاد سیستمی اداره می‌شود که برای اطمینان از برقراری نظم و محافظت از باشندگان ذریعه قوانین و پروسه‌های برای انفاذ این قوانین در نظر گرفته شده است. این مسئله بیشتر…

Read more

آگاهی دیجیتل برای مهاجرین

آگاهی دیجیتل برای مهاجرین فناوری دیجیتل زندگی در سراسر جهان را تغییر داده است. این امر بالای زندگی شما در ایالات متحده نیز تاثیر می‎گذارد، حتی اگر با کمپیوتر و انترنت آشنا نباشید. یادگیری بعضی از مهارت‎های ابتدایی…

Read more

SettleIn Logo
Learn on the go
محتویات در این ویب سایت ذریعه پروگرام تبادل معلومات آشناسازی فرهنگی (CORE) تدوین شده است، در دامنه عمومی است و می‎تواند بازتولید شود. محتوای این ویب سایت تحت قرارداد تمویل شده ذریعه اداره نفوس، پناهندگان و مهاجرت وزارت امور خارجه ایالات متحده انکشاف یافته است، اما ضرورتاً نشانگر پالیسی این سازمان نیست و نباید تایید دولت فدرال را بدیهی بداند.