Language:

پذیرش و استقرار

زمانی که به مقصد نهایی خود در ایالات متحده می‎رسید، نمایندگان اداره اسکان مجدد (یا اگر اقاربی در ایالات متحده دارید، آنها) برای دیدار و خوش‎آمدگویی به شما به میدان هوایی می‎آیند.. شما به یک مسکن مصئون و صحی که از قبل برای شما و فامیل‎تان در نظر گرفته شده است منتقل می‎شوید. این مسکن شامل سامانات اصلی، لوازم خانه و مواد غذایی اولیه است.
رای یادگیری معلومات این صفحه، يک قالب يا فارمت را انتخاب کنید. می توانید یک ویدیو را تماشا کنید، یک صفحه معلومات را دانلود کنید یا به یک پادکست گوش دهید. هر گزینه همان معلومات را فراهم می کند

پذیرش و استقرار

بعد از ورود، با پرسونل اداره اسکان مجدد ملاقات خواهید کرد. اداره اسکان مجدد، خدمات پذیرش و اسکان را به شما ارائه می‎کند و در جریان 30 الی 90 روز اول حضور شما در ایالات متحده شما را با دیگر خدمات اجتماعی آشنا می‎کند. اداره اسکان مجدد برای کمک به شما آماده است و نقطه تماس اصلی شما خواهد بود. کارمندان اداره به شناسایی و تامین ضرورت های عاجل شما کمک خواهند کرد. اگر نمی‎توانید به لسان انگلیسی تکلم کنید نگران نباشید چون برای همه خدمات ضروری، در صورت ضرورت، خدمات ترجمان شفاهی ارائه می‎شود. اداره اسکان مجدد برای کمک به شما آماده است و نقطه تماس اصلی شما خواهد بود. کارمندان اداره به شناسایی و تامین ضرورت های عاجل شما کمک خواهند کرد. اگر نمی‎توانید به لسان انگلیسی تکلم کنید نگران نباشید چون برای همه خدمات ضروری، در صورت ضرورت، خدمات ترجمان شفاهی ارائه می‎شود.کارمندان اداره به شما کمک خواهند کرد کارت سوشال سکیوریتی درخواست کنید که برای یافتن کار و امتیازات دیگر در ایالات متحده ضروری است. آنها به شما کمک خواهند کرد نزد خدمات کاریابی که در جستجوی کار به شما کمک می‎کند، راجستر کنید. یافتن، پذیرفتن و حفظ فرصت وظیفوی برای آینده و صحت فامیل شما مهم است. اشتغال عاجل ترین راه دستیابی به استقلال و از ضورریات موفقیت است.ر ایالات متحده تعلیم مکتب برای کل بچه‎ها اجباری است. به شما کمک خواهد شد فرزندان خود را در مکتب دولتی که خدمات آنها رایگان است راجستر کنید. اگر شما و فامیل شما انگلیسی تکلم نمی‎کنید، اداره اسکان مجدد در پیدا کردن و راجستر در کورس لسان انگلیسی به شما کمک خواهد کرد.آنها به شما و فامیل شما کمک خواهند کرد تا آزمایشات اولیه اسکریننگ صحت را انجام داده و شیوه دسترسی و پرداخت خدمات معالجوی، در زمانی که به آنها ضرورت دارید، را به شما توضیح خواهند داد. آنها همچنین به شما کمک خواهند کرد تا چنانچه ذریعه کارفرمای خود بیمه معالجوی نشده‎اید برای دریافت بیمه مالجوی درخواست دهید یا در صورت واجد شرایط بودن برای خدمات صحت دولتی اقدام کنید.اداره اسکان مجدد پروگرام‎ آشناسازی فرهنگی ارائه می‎کند که بنیاد آن پروگرام آشناسازی فرهنگی است که در مرکز حمایت از اسکان مجدد در آن حضور پیدا کردید. این پروگرام آشناسازی فرهنگی به شما در زمینه شناخت جامعه جدید کمک می‌کند. از زمان ورود به ایالات متحده شما ذریعه همان قوانینی محافظت می‎شوید که از تمام باشندگان ایالات متحده محافظت می‎کند. شما در مورد حقوق و مسئولیت‎های خود به عنوان یک ساکن قانونی و در مورد شیوه دسترسی به کمک در صورت ضرورت به آن، یاد خواهید گرفت. در جریان دوره اولیه 30 الی 90 روزه پذیرش و اسکان، کارمندان اسکان مجدد با شما کار خواهند کرد تا پروگرامی برای کمک به شما در دستیابی به استقلال را تدوین و به کار گیرند. اگر بعد از 30 الی 90 روز اول، کمک اضافی مورد ضرورت بود، شما را به دیگر خدمات اجتماعی یا دولتی معرفی می کنند.بعد از یک سال زندگی در ایالات متحده، شما و فامیل‎تان باید برای اقامت دائمی قانونی درخواست دهید. پنج سال بعد از ورود می‎توانید برای تبدیل شدن به یک شهروند ایالات متحده درخواست دهید.
Reception and Placement Overview
Reception and Placement Overview

برای آزمایش معلوماتتان خود آماده هستید؟

Education Settle in app

در هر جا و هر وقت یاد بگیرید

اپلیکیشن Settle In یک همراه فایده مند است که از شما در دوران اسکان مجدد در ایالات متحده حمایت می کند. با امتحانات و درس های جالب، معلوماتی درباره زندگی در ایالات متحده بدست بیاورید و مهارت هایتان را تقویت کنید.
Apple Store icon
Get it on Google Play store
Settle In App

روش های بیشتری برای آموختن

با درس ها و فلم های تعاملی، همیشه چیز جدیدی برای آموختن هست. Settle In آموختن درباره اسکان مجدد در ایالات متحده را جالب می کند. همگام با سرعت خودتان بیاموزید – ما راهنمای شما در این مسیر هستیم.