Language:

مرور کلی بر برنامه پذیرش و اسکان در ایالات متحده

وقتی برای اولین بار به مقصد نهاییتان در ایالات متحده وارد می شوید، نمایندگان مرکز اسکان مجدد (یا اقوامی که در ایالات متحده دارید) در فرودگاه به استقبال شما می آیند.

برای کسب اطلاعات این صفحه، فرمتی را انتخاب کنید. می‌توانید ویدیویی را تماشا، گزاره‌برگی را دانلود یا پادکستی را گوش کنید. همه گزینه‌ها اطلاعاتی یکسان ارائه می‌دهند.  

مرور کلی بر برنامه پذیرش و اسکان در ایالات متحده

سپس به محل امن و تمیزی منتقل می شوید که از قبل مقدمات انتقال شما و خانواده تان فراهم شده است.

در مسکن مورد نظر، مبلمانی ساده، وسایل خانه و مقداری غذا برای مصرف اولیه تان وجود دارد.

مدت کوتاهی بعد از ورود، با پرسنل اسکان مجدد ملاقات خواهید کرد.

در دفتر اسکان مجدد، خدمات پذیرش و اسکان مجدد در اختیارتان قرار داده می شود و می توانید در مدت زمان 30 تا 90 روز اول حضور در ایالات متحده با سایر خدمات انجمن نیز مرتبط شوید.

پرسنل مرکز اسکان مجدد به شما کمک می کنند و تماس اصلیتان با این افراد است. پرسنل در رفع نیازهای اولیه تان به شما کمک می کنند.

اگر نمی توانید به زبان انگلیسی صحبت کنید نگران نباشید زیرا برای همه خدمات موجود در صورت لزوم ترجمه ارائه می شود.

به همه بزرگسالان خانواده مقدار کمی پول داده می شود تا برای مصارف شخصی خود از آن استفاده کنند.

همچنین مقداری غذا و بن خرید غذا با توجه به تعداد اعضای خانواده در اختیارتان قرار داده می شود.

پرسنل به شما کمک می کنند برای دریافت کارت تأمین اجتماعی اقدام کنید که برای اشتغال و بهره مند شدن از سایر مزایا در ایالات متحده به آن نیاز خواهید داشت.

آنها کمک می کنند در خدمات اشتغال ثبت نام کنید و در نتیجه در جستجوی شغلی به شما کمک خواهد شد.

یافتن شغل، به دست آوردن شغل و حفظ آن برای آینده خانواده شما و تأمین مالی بسیار مهم است. اشتغال سریعترین روش برای رسیدن به خودکفایی است و برای موفقیت شما لازم است.

حضور در مدرسه برای هم کودکان در ایالات متحده الزامی است. به شما کمک می شود کودکانتان را در مدارس عمومی که رایگان هستند ثبت نام کنید.

اگر شما و اعضای خانواده تان به زبان انگلیسی صحبت نمی کنید، پرسنل اسکان مجدد به شما کمک می کنند کلاس های زبان انگلیسی را پیدا کرده و در آنها شرکت کنید.

آنها به شما و خانواده تان کمک می کنند تا بررسی های پزشکی اولیه را انجام دهید و برایتان توضیح می دهند چطور به خدمات سلامت در صورت نیاز دسترسی داشته باشید و هزینه آنها را پرداخت کنید.

همچنین در صورتی که از طریق محل کارتان برای بیمه سلامت اقدام نکرده باشید یا اگر واجد شرایط دریافت بیمه دولتی باشید به شما کمک می شود برای در اختیار داشتن آنها اقدام کنید.

دفتر اسکان مجدد، جلسه های بررسی مسائل فرهنگی را برگزار می کند که بر اساس تمایلات فرهنگی شما برای حضور در مرکز پشتیبانی از اسکان مجدد است.

در جلسه بررسی مسائل فرهنگی به شما کمک می شود تا درباره جامعه جدیدتان اطلاعاتی کسب کنید.

از زمان ورود به ایالات متحده شما نیز با استفاده از همان قوانینی تحت محافظت قرار می گیرد که همه ساکنین در ایالات متحده از آن برخوردار هستند.

شما درباره حقوق و مسئولیت های خودتان به عنوان مقیم قانونی مطلع خواهید بود و در صورت نیاز به کمک با نحوه دسترسی به چنین کمک هایی برخوردار خواهید بود.

در 30 تا 90 روز اول دوره پذیرش و اسکان، پرسنل اسکان مجدد طرحی را برای کمک به شما در رسیدن به خودکفایی اجرا و پیاده می کنند.

اگر بعد از 30 تا 90 روز اول باز هم به کمک نیاز داشتید، آنها شما را به خدمات انجمن و دولتی مرتبط می کنند.

بعد از گذشت یک سال حضور در ایالات متحده، شما و خانواده تان باید برای اقامت دائم و قانونی اقدام کنید.

بعد از گذشت پنج سال از ورود، می توانید برای شهروندی ایالات متحده اقدام کنید.

Reception and Placement Overview
Reception and Placement Overview

Ready to test your knowledge?

Education Settle in app

Download the Settle In App

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

Apple Store icon
Get it on Google Play store
Settle In App

Test your Knowledge

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.