به Settle In خوش آمدید

بهترین مکان برای شما جهت یافتن اطلاعات معتبر و دقیق درباره «برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده». برای شروع، زبانتان را انتخاب کنید.
Working to aid resettled refugees in Boise ID, The International Rescue Committee provides real opportunities for a new life.  Clients participate in programs inside the IRC office in Boise.