Language:

Xog kugu Saabsan

Settle In waxay ku siinaysaa macluumaad la aamini karo oo sax ah oo ku saabsan habka dib u dejinta iyo nolosha Maraykanka. Si aad u bilowdo, ka dooro mid ka mid ah saddexda doorasho ee hoose.
Patrick Muteba, 21 (left) and George Ngalamulume,18 are brothers from Zambia. Their parents fled the Democratic Republic of Congo to Zambia. With very little formal education in Zambia, the two are now college students: Patrick is pre-law; George is pre-med. The brothers, along with their parents and other siblings were resettled May 2008, on Patrick's birthday. Patrick is a former intern with the IRC in Boise.
CORENAV Website Wireframes_High Fidelity_v4
Waxaan doonayaa inaan xog ka helo dib u dagista Maraykanka.
CORENAV Website Wireframes_High Fidelity_v4
Waxaan doonayaa inaan xog ka helo nolosha ka jirta Maraykanka.
SettleIn Logo
Learn on the go
Macluumaadka kujira websitekaan waxaa abuuray Adeegyada Isdhaafsiga Jihaynta Dhaqanka (CORE), waxaa iska leh bulshada dibna waa loosoo daabacan karaa. Mawduucyada kujira webseetka waxaa lagu abuuray heshiis ay maalgalisay Laanta Dad waynaha, Qaxootiyada, iyo Socdaalka, Waaxda Gobalada ee Maraykanka, laakiin muhiim maaha inay matasho siyaasada wakaaladaas dawlada Federalkuna ma dhiiri galinayso.