کسب اطلاعات درباره زندگی در ایالات متحده

“بررسی مسائل فرهنگی”، به آموزش مسائل قبل از ورود و بعد از ورود گفته می شود که توسط مراکز پشتیبانی از اسکان مجدد و آژانس های اسکان مجدد ارائه می شود تا بتوانید دانش، مهارت و رویکرد لازم برای تطبیق با زندگی در ایالات متحده را به دست بیاورید و به طور کامل در جامعه جدید حضور پیدا کنید.

کسب اطلاعات درباره زندگی در ایالات متحده

پیش از سفر و پس از ورود به ایالات متحده آشنایی فرهنگی را دریافت خواهید کرد. آشنایی فرهنگی به شما کمک می‌کند تا دانش، مهارت‌ها و نگرش‌هایی را که برای زندگی در ایالات متحده باید با آن‌ها سازگار شوید، به دست آورید. منابع پایین اطلاعاتی کلیدی درباره «جهت‌گیری فرهنگی» و زندگی در ایالات متحده ارائه می‌دهند.

به دنبال اطلاعاتی درباره اسکان مجدد پناهندگان هستید؟

پیش از ورود به ایالات متحده، اطلاعات بیشتری درباره «برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده»، سفر و اقداماتی که باید انجام دهید، کسب کنید. یا، در پایین مجموعه‌ای از منابع رایج را مشاهده کنید.