Language:

کسب اطلاعات درباره زندگی در ایالات متحده

“بررسی مسائل فرهنگی”، به آموزش مسائل قبل از ورود و بعد از ورود گفته می شود که توسط مراکز پشتیبانی از اسکان مجدد و آژانس های اسکان مجدد ارائه می شود تا بتوانید دانش، مهارت و رویکرد لازم برای تطبیق با زندگی در ایالات متحده را به دست بیاورید و به طور کامل در جامعه جدید حضور پیدا کنید.

کسب اطلاعات درباره زندگی در ایالات متحده

پیش از سفر و پس از ورود به ایالات متحده آشنایی فرهنگی را دریافت خواهید کرد. آشنایی فرهنگی به شما کمک می‌کند تا دانش، مهارت‌ها و نگرش‌هایی را که برای زندگی در ایالات متحده باید با آن‌ها سازگار شوید، به دست آورید. منابع پایین اطلاعاتی کلیدی درباره «جهت‌گیری فرهنگی» و زندگی در ایالات متحده ارائه می‌دهند.

به دنبال اطلاعاتی درباره اسکان مجدد پناهندگان هستید؟

پیش از ورود به ایالات متحده، اطلاعات بیشتری درباره «برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده»، سفر و اقداماتی که باید انجام دهید، کسب کنید. یا، در پایین مجموعه‌ای از منابع رایج را مشاهده کنید.
SettleIn Logo
Learn on the go
محتوای این وبسایت توسط سازمان تبادل منابع فرهنگی (CORE) ارائه شده است که دامنه ای عمومی است و ممکن است بازنشر شود. محتوای این وبسایت با توجه به یک توافق نامه و با کمک مالی “سازمان جمعیت پناهندگان و مهاجرین” و “وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا” تهیه شده است اما لزوماً نشان دهنده سیاست آژانس نیست و نباید نوعی تأییدیه از طرف دولت فدرال تلقی شود.