ဒုကၡသည္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး အေၾကာင္းကို ေလ့လာပါ

သင္ဟာ ဒုကၡသည္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး မိမိနိုင္ငံသို႔ ျပန္မသြားနိုင္ပါက၊ သင္ဟာ အျခားနိုင္ငံတြင္ အျမဲတမ္း ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္ရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီနိုင္ပါတယ္။ ၎ကို ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္ျခင္း ေခၚပါတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဟာ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္ရန္ ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံတဲ့ နိုင္ငံမ်ားအနက္ တစ္ခုပါ။ 1980 မွစၿပီး အေမရိကန္ ျပည္သူတို႔ဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ့ ဒုကၡသည္ လက္ခံေရး အစီအစဥ္ႏွင့္အညီ တစ္တစ္ကမၻာလုံးမွ ဒုကၡသည္ သန္းေပါင္း မ်ားစြာတို႔ကို ႀကိဳဆိုလက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္ပါ အရင္းအျမစ္မ်ားထဲတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ့ ဒုကၡသည္ လက္ခံေရး အစီအစဥ္ ဆိုင္ရာ အဓိက အခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ခိုလႈံသူလက္ခံေရးပ႐ိုဂရမ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။

အောက်ဖေါ်ပြပါ အရင်းအမြစ်များထဲတွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ ဒုက္ခသည် လက်ခံရေး အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ အဓိက အချက်အလက်များ ပါရှိပါတယ်။ သင္ဟာ အခ်က္အလက္မ်ား စာရြက္ကုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ရႏုိ္င္ပါေသးတယ္။

ျပည္ေထာင္စုထဲက ဘဝ အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြေနပါသလား။

ယဥ္ေက်းမႈ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထဲက ဘဝကို ေနာက္ထပ္ ေလ့လာထားပါ။ က်န္းမာေရး၊ အိမ္ယာ၊ ပညာေရး ဆိုင္ရာ ႏွင့္ ေနာထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္ပါ။