قوانین ایالات متحده: حفاظت حقوق شهروندان تحت ماده اول

ایالات متحده امریکا در سال 1776 در جریان یک جنگ انقلابی علیه بریتانیه کبیر که از دهه 1600 کشور را جزو مستعمرات خود درآورده بود، تاسیس شد. بعد از استقلال، مستعمرات تبدیل به ایالت شدند و نمایندگان هر ایالت، قانون اساسی ایالات متحده را تصویب کردند که قوانین ملت جدید را ایجاد کرد. برای اجرایی شدن قانون اساسی، هر ایالت باید ذریعه تصویب قوانین خود، آن را تایید میکرد.
CORE_First Amendment Rights_v4
رای یادگیری معلومات این صفحه، يک قالب يا فارمت را انتخاب کنید. می توانید یک ویدیو را تماشا کنید، یک صفحه معلومات را دانلود کنید یا به یک پادکست گوش دهید. هر گزینه همان معلومات را فراهم می کند

قانون اساسی و منشور حقوق ایالات متحده

ایالات متحده امریکا در سال 1776 در جریان یک جنگ انقلابی علیه بریتانیه کبیر که از دهه 1600 کشور را جزو مستعمرات خود درآورده بود، تاسیس شد. بعد از استقلال، مستعمرات تبدیل به ایالت شدند و نمایندگان هر ایالت، قانون اساسی ایالات متحده را تصویب کردند که قوانین ملت جدید را ایجاد کرد. برای اجرایی شدن قانون اساسی، هر ایالت باید ذریعه تصویب قوانین خود، آن را تایید میکرد. تصویب قانون اساسی جدید موضوعی بحثانگیز شد و در حالی که در نهایت موفق بود، هر ایالت فهرستی طولانی از تغییراتی که می خواست در قانون اساسی ایجاد شود را ارائه کرد. بیشتر این تغییرات مربوط به حفاظت از حقوق افراد در برابر هر قسم استبداد حکومتی بود. از بین همه تغییرات پیشنهاد شده، ده مورد به عنوان اصلاحات در سال 1791 به قانون اساسی اضافه شد. این ده اصلاحیه اول به عنوان منشور حقوق ایالات متحده شناخته میشوند. اصلاحات بیشتر بعداً اضافه شد و اگرچه مشکل به نظر میرسد، قانون اساسی ممکن است دوباره در آینده اصلاح شود.

ماده اول

اصلاحیه اول میگوید که دولت نمیتواند شخصی را از انجام آزادانه اعمال دینی خود که میتواند هر دینی باشد منع کند. همچنین دولت را از محدود کردن آزادی بیان، آزادی مطبوعات و پایمال حق مردم در تجمع صلح آمیز و برای درخواست از دولت منع میکند. علاوه بر این، اصلاحیه اول دولت را از “ایجاد مذهب” منع میکند، بدین معنی که دولت نمیتواند هیچ مذهبی را ترویج، تأیید یا سرکوب کند.
CORE_First Amendment Rights_v3
20191105_AOberstadt_Boise_06

ماده پنجم

آزادی مذهب به افراد اجازه میدهد با توجه به باورهای مذهبی خود بدون مداخله از سوی دولت، عبادت کنند.  این آزادی همچنین از حق اشخاصی که به هیچ مذهبی اعتقاد ندارند از جمله خداناباوران حمایت میکند. آزادی بیان از حق فرد برای بیان افکار خود به صورت عمومی، حتی اگر از دولت انتقاد میکند، حمایت میکند. این میتواند شامل سخنرانی نمادین به شمول پوشیدن لباس که بر روی آن شعار چاپ شده است و یا قرار دادن یک علامت در مقابل خانه شما باشد. آزادی مطبوعات از محدودیت برای روزنامه نگاران و سازمانهای خبری ذریعه دولت محافظت میکند. آزادی برای تجمعات صلحآمیز اجازه میدهد تا مردم در مکانهای عمومی جمع شوند و نظرات خود را، تا زمانی که صلحآمیز رفتار کنند، به صورت جمعی بیان کنند. آزادی برای درخواست از دولت به افراد یا گروپها اجازه میدهد تا به صورت رسمی درخواست کنند که دولت محلی، ایالتی یا ملی، با اعمال تغییرات در قوانین یا مقررات موجود، به شکایت یا بی عدالتی مطرح شده آنها رسیدگی کند.
CORE_First Amendment Rights_v5

محدودیت‎های ماده اول و قوانین ایالتی

بعضی از استثنائات مهم برای آزادیهایی که تحت ماده اول حمایت میشوند وجود دارد. تهدید، تحریک به خشونت عاجل، و یا پیشنهاد سرکوب خشونتآمیز دولت غیرقانونی است. دولت میتواند برای مدیریت ترافیک و جلوگیری از هرج و مرج عامه، تجمع مردم را متعهد به جواز بداند و محدودیتهایی را در زمان و مکان تجمعات کلان اعمال کند. همچنان بعضی از محدودیتها مربوط به موارد توهین امیز و پورنوگرافی وجود دارد. آزادی مذهب فقط اعمال دینی که ذریعه قوانین محافظت از مردم منع شدهاند را حمایت نمیکند، همچنین ختنه آلت تناسلی دختران که در ایالات متحده غیرقانونی است. تفسیر حفاظت حقوق اتباع تحت ماده اول بعضی اوقات منجر به اختلافات میشود که باید در محکمه فیصله شود. قوانین مربوط به آزادی بیان و مذهب از یک ایالت به ایالت دیگر تا حدی متفاوت است، اما همه آنها متعهد به رعایت ماده اول هستند. ستره محکمه ایالات متحده میتواند تصمیم بگیرد که آیا قانون ایالتی، ماده اول را نقض میکند یا خیر، و اگر چنین باشد، ایالت مربوطه مجبور است قانون را تغییر دهد. مهم است که قوانین ایالتی که در آن زندگی میکنید را بدانید و درک کنید، تا بدانید که چطور میتوانند از شما محافظت کنند و بتوانید از آنها پیروی کنید.
CORE_First Amendment Rights
CORE_First Amendment Rights_v2

Settle In برای کسب معلومات بيشتر، اپليکيشن را دانلود کنيد

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

Settle In برای کسب معلومات بيشتر، اپليکيشن را دانلود کنيد

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.

SettleIn Logo
Learn on the go
محتویات در این ویب سایت ذریعه پروگرام تبادل معلومات آشناسازی فرهنگی (CORE) تدوین شده است، در دامنه عمومی است و می‎تواند بازتولید شود. محتوای این ویب سایت تحت قرارداد تمویل شده ذریعه اداره نفوس، پناهندگان و مهاجرت وزارت امور خارجه ایالات متحده انکشاف یافته است، اما ضرورتاً نشانگر پالیسی این سازمان نیست و نباید تایید دولت فدرال را بدیهی بداند.