Wakimbizi kujuwa Teknolojia Numerali (Technologie Numérique).

Teknolojia Numerali (Technologie Numérique) imebadirisha namna watu wanaishi mu duniya nzima. Itakuwa ya lazima piya mu maisha yako hapa Amerika, hata ikiwa hauzoweye kompyuta na Internet. Kujuwa bitu bya kawaida kuhusu Numerali (Numérique) na kujuwa hatari na piya bifaa bya Numerali (Numérique) itakusaidiya kupata habari na misaada fulani kwa usawa wakati unahamishwa na kukaa hapa. Jifunze Zaidi hapo chini.
CORE_Digital Awareness
Chagua muundo wa jinsi ambavyo ungependa kupata kwenye ukurasa huu. Unaweza kutazama video, kupakua hati ya maelezo au kusikiliza podikasti. Kila chaguo linatoa maelezo sawa.

Teknolojia Numerali (Technologie Numérique) Inatumikishwa Saana

Hapa Amerika, teknolojia numerali (TechnologIe Numérique) inatumikishwa mu shuruli (Activités) mengi tafauti. Itaweza kusaidiya kutafuta na kuomba kazi, kulipa factures na kupangiya pesa za umeweka mu banque, kufatililiya ma kazi zako na kufatililiya byenyi kupitikana ku masomo ya mtoto wako, kupata habari na misaada zenyi kupewa na serkali ao shirika zingine. Wanainchi wa Amerika wengine wanatumikisha Teknolojia Numérali kwa kuhemeya, kwa kulinda afya, kujifunza bitu bya mupya, na kujiburudisha (kujifurahisha). Na hizo shuruli zote zenaweza fanyika ku internet ukitumikisha kompyuta, ao simu, ao tablette.
Manar Qazan and Ahmed Baiy, engineers from Baghdad came to the US seven years after they applied to be resettled in the US. They received their visas and came to Maryland with their two year old son Ayham. In this photo they are focusing their efforts on job applications. 


IRC provided food vouchers, healthcare, free English classes and three months of rent payments. Services including social security, cash assistance, and sorting paperwork were also provided. Ahmed and his family live in Parkview Gardens, a housing estate in Maryland — half of its 600 apartments are rented by refugees. Every year, the International Rescue Committee, resettles 10,000 people in the US.
Moria MHPSS_IRC client DRC Journalist 5_LCarrigan

Privacy

In some ways, the internet is like a public square or marketplace. If you go there, people can see you and watch what you are doing. That may not be a bad thing; in the marketplace, if you are looking for sandals, a seller might notice and offer you a good pair at a discount. People, or companies, on the internet can do something similar; they can collect information about your online activities and sell that information to advertisers and other companies who want to sell you something. New features on digital devices are being offered that allow users more control over their internet privacy.

Usawa (Securité)

Teknolojia numerali (Technologie Numérique) inatuwezesha bitu mingi saana na inatupatiya uwezo wa ajabu wakupata habari za lazima saana. Alakini, inaleta piya hatari za mupya kuhusu usawa na unaweza taka kuzijuwa ili ulinde  habari zako za unafsi na upekee wako. Simu nyingi ao byombo bingine bya namna hiyo unaweza bifunga ukitumikisha code ya securité ao alama ya kidole chako (Empreinte digiale). Kufunga (Ku bloquer) chombo yako ili batu benyi haujuwe basipate habari zako zenyi umeweka ku chombo kama,vkwa mfano ma photos, email ao  byenyi kuwa ndani ya habari, piya basijuwe habari zako kuhusu  compte ya banque yako. Mara nyingi kutumikisha comptes zako za internet unaitaji kuwa na jina fulani ulioyo chaguwa (Nom d’utilisateur) (mara nyingi ni email yako) na neno la siri (mot de passe) na hibyo binaongeza usawa zaidi. Hiyo inazuwiya ba mwizi ba ku internet basiweze kuingiya ndani ya comptes zako na kupata habari zako. Wafundi wa usawa wa internet wanashahuriya batu basitowe neno la siri (mots de passe) kwa batu benyi haujuwi ao hauaminiye. Na banashahuriya piya usitumikishe hiyo neno moja ya siri (mots de pass) kwa kila compte. Wafundi piya wanaomba usiruhusu watu haujuwe  ao hauaminiye kutumikisha simu (telephone) yako.   Saa zingine, unaweza taka kutumikisha kompyuta yenyi watu wengine wanaruhusiwa kutumikisha ao inawezekana muko wengi wenyi kutumikisha kompyuta. Kwa mfano ma bobliothèques nyingi hapa Amerika zinaruhusu watu wote kutumikisha kompyuta na internet bila kulipa. Ikiwa unatumikisha kompyuta ya watu wote, alakani, ni lazima ujuwe namna ya kufunga kipindi (session) yako ili kusikuwe habari zako zenyi kubaki mu kompyuta. Mara nyingi banapana hizo shahuri ao kutakuwa mtumishi wa bibliothèque mwenyi anaweza kukusaidiya.

Watoto Na Internet

Internet inapatiya Watoto mawezo (Opportunités) za namna mingi kuhusu masomo na jami (social). Wataitaji kujuwa namna ya kutumikisha teknolojia numerali (Technologie numérique) ili baendeleye ku masomo na baendeley muzuri mu maisha yabo. Watoto piya wanaitiajika kufunzwa kukuwa na hekima  kuhusu kuonesha watu wengine ma picha zawo ao habari zao, namna gani banaweza tumikisha muzuri wakati yabo na habari zabo wakiwa ku internet, na namna gani kulinda upekee (vie privée) na habari zabo. Byombo bingi bya numerali (digital) na Wi-Fi binapatiya wazazi uwezo wakufatililiya watoto, na wazazi wanaitajika kujuwa hiyo uwezo na kuitumikisha kwa kufatililiya byenyi batoto banafanya ku internet.
Yassin and Annalena in their classroom. Yassin is playing an educational game on the tablet computer. Annalena is one of the teachers. They are both from the green group and participants in “Huckepack”. The aim of “Huckepack” (translated as “piggyback”) is to actively support newly immigrated children socially, emotionally and linguistically with the transition to secondary school through a summer vacation program, based on IRC's educational “Healing Classrooms” concept. Bockmühle comprehensive school, Essen, Germany.

Beyi Ya Kutumikisha Simu Na Deta (Mega)

Simu ya mkono inafanya kuwa kwepesi zaidi kukuwa nasumuliya na marafiki na ba ndugu, hata bakiwa mbali. Hapa Amerika, watu wanauza abonnement za simu zenyi kuruhusu kusumuliya, kutuma messages (SMS), na kupewa ma mega, byote pamoja ku beyi fulani kwa mwezi. Na beyi ya hizo abonnements zinafatana na simu ngapi unataka, utazitumukisha kiasi gani, na utazitumikisha namna gani. Kufanya bitu bingine, sawa kutuma emails, inatumikisha ma mega kidogo saana, alakini kufanya bitu bingine sawa kuangaliya ma videos, kusikiliza musique, ao kutuma ma photos inaweza tumikisha ma mega za mingi, na hiyo inaweza ongeza facture ya kutumikisha simu zaidi saana. Ukiwa na watu wengi wenyi kutumikisha simu na kompyuta nyumbani mwako, ni lazima  ufatililiye namna gani batu unakaa nabo banatumikisha ma mega (deta) na ujuwe pesa ngapi unataka tumikisha. Unaweza piya amuwa kuuza bouquet yenyi kuwa na mega (deta) ao connection WI-FI wakati yote.

Bifaa Bya Numerali (Numérique) Kwa Wakimbizi

Ikiwa unataka kuangaliya habari zenyi kuwa ku internet kuhusu kuhamishwa na kukaa hapa Amerika na habari kuhusu Uongozi wa Mila na Tabiya, unaweza piya ingiya mu navigateur ya website ya habari za kuahamisha na kukaa za CORE (https://settleinus.org) Ao chukuwa habari kutokeya ubao wa Settle In na hiyo unaweza ipata hapa:  https://corenav.org/en/settle-in/.  Ikiwa unataka kujuwa zaidi kutumikisha byombo bya numérali (Numérique) na kujuwa kulinda habari zako za upekee wako, uulize watu wa kazi wa ofisi ya Kuhamishwa na kukaa kuhusu masomo ya numerali (Internet na bingine) yenyi inaweza kuwa karibu na fasi unayo ishi.
20160218_MJaques_SerbiaSWC_205

Ready to test your knowledge?

Pakua programu ya Settle In

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

Pakua programu ya Settle In

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.
SettleIn Logo
Learn on the go
Maudhui kwenye tovuti hii yametengenezwa na Soko la Nyenzo za Mwelekeo wa Utamaduni (CORE), yako katika kikoa cha umma, na huenda ikatolewa tena. Yaliyomo kwenye tovuti hii yalitayarishwa chini ya makubaliano yaliyofadhiliwa na Ofisi ya Idadi ya Watu, Wakimbizi na Uhamiaji, Idara ya Jimbo la Marekani, lakini si lazima kuwakilisha sera ya wakala huyo na haipaswi kuidhinishwa na Serikali ya Shirikisho.