Kupinga Udanganyifu na Nafasi ya Usalama

USRAP ina tumika katika mazingira kubwa na kamili. Wafanya kazi wote wako hapa kwakuku saidiya ku amini kwa haki sawa kwa wote. Ikiwa una teswa kwajili ya imani yako, dini yako, jinsiya yako na muelekeyo waki ngono, una weza kuijulisha kwa wafanya kazi wa USRAP. Usiogope kuizungumuza na msaidizi waki jamii au kuomba msimamizi (mwanamuke na mwanaume) kwa wakati wote. Yote unayo izungumuea na mfanyakazi yana cungwa kama siri.

Chagua muundo wa jinsi ambavyo ungependa kupata kwenye ukurasa huu. Unaweza kutazama video, kupakua hati ya maelezo au kusikiliza podikasti. Kila chaguo linatoa maelezo sawa.  

Kazi zote zaréinstallation ni bure. Kwa kila wakati wa mwendo, wa akilishi wa RSC, wa OIM, wa Agence de Réinstallation, wa kliniki za matibabu, wama ONG, wa HCR au wa serkali ya marekani hama wezi kuomba malipo kwajili ya kazi yeyote ya réinstallation. Mtu akikuomba pesa, akiku ambiya anakuwa na uwezo waku endesha araka kesi yako, kuomba msaafa wowote au kuku tisha kwa namna yoyote, tafazali uijulishe RSC. Maelezo kuhusu kuripoti mwenendo mubaya itakutolewa kwa majadiliyano yako yakwanza.

Picture3
Picture11

Mada Zinazohusiana

Hakuna Rekodi Zilizopatikana

Ready to test your knowledge?

Download the Settle In App

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

Test your Knowledge

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.