Kazi

Kazi Marekani ni muhimu sana. Kutafuta, kupata na kulinda kazi ni muhimu kwa ali bora na maisha ya baadaye ya jamaa yako. Ni njia araka ya auto suffisant na ni muhimu kwa kufaulu. Agence ya Réinstallation ita kusaidiya kuingiya kwa mawasiliyano na nafasi za kazi ila wewe mwenyewe utakuwa na jukumu yaku tafuta na kulinda kazi yako. Mara kufika Marekani unatakiwa kuwa tayari kutafuta kazi kwa nguvu. Pata maelezo zaidi kuhusu Ajira nchini Marekani hapa chini.  

Chagua muundo wa jinsi ambavyo ungependa kupata kwenye ukurasa huu. Unaweza kutazama video, kupakua hati ya maelezo au kusikiliza podikasti. Kila chaguo linatoa maelezo sawa.  

Kupata Kazi

Watu wazima, wanaume kama wanawake, wa umri ya miaka 18 – 64 na wanao uwezo wa kutumika, wangeli fanya kutafuta kazi umuhimu wao.  Kazi inakuruhusu kujibu kwa haja zako na za jamaa. Musaada wa serkali unamipaka katika kiwango na muda, yahani ni muhimu kupata kazi mara kufika kwako Marekani.

Hiyo aimahanishe kama serkali ao Agence ya Réinstallation ina weza kutolea kazi. Inaweza chukuwa ma wiki ama miezi kwa kupata kazi na una weza hojiyana na fasi nyingi za kuajiriwa. Ungelipashwa kutumika na mutaalamu katika maswala ya kazi kwa kutafuta kazi na kuwasiliyana kwa ajili yaku ajiriwa.

Ungelipashwa kubali kazi ya kwanza ambayo umepata ata kama ahijibu vilivyo hadja zako ama tena ailingani na majifunzo yako ili utengeneze hadisi yako ya kazi na uwanze ku saidiya jamaa yako. Usipo itika kazi unayotolewa, unaweza poteza msaada wa serkali. Mara nyingi watu wengi huomba iyo iyo kazi, yahani ni muhimu kuwa tayari kuitika kazi nyipya kwa kuingiya kwa muelekewo mpya. Kwa kujenga hadisi ya kazi, unatakiwa kubaki kazini kwa muda karibuni wa miezi 6.

Employment in the United States
Employment in the United States

Desturi yaku tumika Marekani

Marekani ina julikana kuwa na fasi za bahati kwa wale wanao tumika na bidii. Kwa kupata kazi bora, na inayo lipwa vizuri unatakiwa kujuwa kusema, kwandika na kusoma Kingereza na pengine una takiwa kuwa na ujuzi mpya.  Ikiwa ulitumika kwa sekta fulani kwa inchi yako, ungeli fanya darasa zengine na kupata cherti kabla yaku tumika kwa sekta iyo Marekani.

Wanawake na wanaume wana tumika Marekani. Wanawake ni nusu ya nguvu ya kazi, wana fanya kazi zimoja na wanaume kwa viwango vyote na wanaongoza mara fulani wafanyakazi wanaume.

Marekani, watoto wa miaka 14 na zaidi wanaweza tumika kwa muda lakini saa zakazi na ayina ya kazi wanaweza kufanya ina mipaka. Vijana wengi Marekani wana tumika kwa muda kisha shule, mwisho wa wiki na katika mafungo. Marekani inakuwa na sheria zakukinga wafanyakazi vijan.

Employment in the United States

Kutumuka Haki na Mapashwa

Marekani, wafanyakazi wana kuwa na haki piya na mapashwa nafasi ya kazi. Unakuwa na haki ya kulipwa kwa ajili ya kazi yako na sheria kuhusu kazi ina kinga wafanyakazi zidi ya hali za hatari za kazi. Ni muhimu piya kulipa kodi yako Marekani.

Musimamizi wako wa kazi awezi kukubaguwa kuhusu hali yako ya mkimbizi ama kukuima kazi, awu cheo kwajili ya miaka yako, ulemavu, hali ya ndoa, kabila ama inchi umetoka, rangi, dini, jinsiya, mambo ya ngono, na mwelekeo wa kijinsiya. Hata hivyo, kazi fulani, kwa upekehe katika serkali, zina pewa tu kwa raia wa Amerika.

Wafanyakazi wana haki ya kutumika katika mazingira inaye epushwa na ubaguzi na unyanyasi. Unyanyasaji wa kingono ni kila hali ya aina yakingono inayo tiya mtu katika hali mbaya nakumu ogopesha na aikubaliki nafasi ya kazi.

Employment in the United States
Employment in the United States

Swali Zinazo Ulizwa Mara Nyingi

Agence ya Réinstallation itakuweka kwa mawasiliyano na nafasi ya kazi  popote utakaposhimikwa, ila wewe mwenyewe utakuwa na jukumu yaku tafuta na kulinda kazi yako. Kupata kazi Marekani ni muhimu, na pengine kazi yako ya kwanza haitakuwa iyo iyo uliyo fanya kutoka nchi yako ama ya sekta iyo iyo. Ina weza kuwa kazi ambayo ailipi vizuri, ama ya sekta ingine ama tena ina weza kuwa kazi ya muda mfupi ama ya saa zisizo fika siku. Kwa sababu garama ya maisha ni juu Marekani, ni kawaida, na mara nyingi ni muhimu, kwa wanaume na wanawake kufanya kazi inje ya nyumba.

Uchukuzi wa pamoja inapatikana na fasi nyingi katika miji mikuu Marekani. Katika mwendo wa réinstallation gari azipewi. Hivyo, utatakiwa kutumiya uchukuzi wa pamoja kwa kufika kwa kazi lako la kwanza.

Tayari ku pima ujuzi wako?

Ji funze unavyo endeleya

Appli ya Settle In ni rafiki wa njia mwenye ata ku saidiya sana ndani ya safari yako ya kuhamiya inchini Marekani. Ji funze kuhusu maisha inchini Marekani na ujenge juhudi zako kupitiya mitiyani na somo za kufurahisha.

Namna zengine za ku ji funza

Pamoja na somo na mavideo za ku cheza na kujibu, kuna kuwaka kila wakati kitu kipya kya ku gundua. Settle In ina fanya mafunzo kuhusu kuhamiya Marekani ikuwe ya kufurahisha mno. Ji funze kwa umbiyo wako pekee – tuko hapa kwa ku ku ongoza.